Program društva in informacije za leto 2023

Spoštovane članice in člani društva!

Društvo je v letu 2022 končno zaživelo brez omejitev, ki jih je prinašal COVID-19. Vrnili smo se v normalo in pri naših dejavnostih zadihali s polnimi pljuči. Bolezen se umirja in upamo, da lahko tudi v letu 2023 nadaljujemo z našim delom.

Poleg dejavnosti, ki so nam bile na razpolago v letu 2022, se nam pridružujeta še dve novi, in sicer prstomet in pikado. Kot vsa leta so izleti in pohodi po naši lepi Sloveniji nepogrešljivi. Od nas samih je odvisno, da se vključimo v čim več aktivnosti, ki so razvidne iz programa delovanja društva.

O vseh pomembnih dogodkih boste obveščeni s strani naših nepogrešljivih poverjenic, preko e-mailov in na naši spletni strani.

Želja vodstva društva je, da se udeležite čim več dejavnosti, ki so razvidne iz programa ter si izboljšate svojo fizično in psihično pripravljenost.

Predsednik

Anton Borovnica

POVERJENICE:   
LOGAR DRAGICA, Suha 9tel. 051 201 560za Suho 
ZELNIK JOŽICA, Predoslje 90Atel. 070 702 148za Predoslje 
DOLENC VERA, Predoslje 78tel. 041 247 743za Predoslje 
KOBAL LIDIJA, Predoslje 175tel. 040 659 172za Predoslje, Orehovlje
OBLAK CILKA, Britof 329tel. 031 699 489za Britof 
PLANINŠEK BOJANA, Britof 51Atel. 030 264 386za Britof 
FLISAR MARIJA, Britof 149tel. 040 607 092za Britof 
ŠPEHAR ANDJELINA, Britof 325tel. 041 316 626za Britof 
ČIMŽAR MIRA, Britof 200tel. 040 655 917za Britof 

IZLETI:

Sekcijo vodi TONE OBLAK, tel. 031 494 422.V letu 2023 se bomo z Agencijo ROZMAN BUS udeležili naslednjih izletov:

30.1.2023                                               dežela Kralja Matjaža (ledene skulpture)

21.2.2023                                               Dolenjska (pustovanje)

21.3.2023                                               Primorska (osmica)

18.4.2023                                               Idrija

23.5.2023                                               Italija – Gradež

12.6.2023                                               križarjenje Mali Lošinj

18.-25.6.2023                                         letovanje Korčula – Vela Luka

25.7.2023                                               Avstrija – Reiseck

22.8.2023                                               Novo mesto – splavarjenje

19.-21.9.2023                                         potepanje po Bosni

Oktober                                                   trgatev

11.11.2023                                             Cerkvenjak (martinovanje)

12.12.2023                                             Mozirski gaj

Prijavite se lahko pri poverjenicah ali pri Tonetu Oblaku na tel. 031 494 422.

Vsaka udeležba izleta ali krajšega dopusta je na  LASTNO ODGOVORNOST !

Držimo se reka : » ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU «  in s tem rekom vas vabimo, da se pridružite naslednjim sekcijam :

NAMIZNI  TENIS :

Sekcijo vodi :  LADO URBANČ, Britof  286, tel. 031 325 423

Sezona namiznega tenisa  traja od oktobra do maja. Igramo ob ponedeljkih in torkih  od  19.  do  21. ure  v

Osnovni šoli Predoslje. Udeležujemo se računalniško vodenih turnirjev in drugih turnirjev po Sloveniji.

Vabimo tudi nove igralce, znanje ni pomembno. Miz za igranje je dovolj.

ŠAH :

Sekcijo vodi :  SILVO JERŠE, Predoslje 53A, tel. 040 835 588

Vse, ki radi premikate šahovske figure,  vabimo na šahiranje ob ponedeljkih od  15.  do  18.  ure

v društveno sobo v Kulturnem domu v Predosljah.

KOLESARJENJE:

Sekcijo vodi:  IRENA FURLAN, Britof  539, tel. 051 383 055

Kolesarjenje poteka vsak četrtek, dolžina kolesarskih poti pa je od 25 do 40 km. V zimskem času pa so prav tako ob četrtkih organizirani pohodi.

POHODNIŠTVO IN PLANINARJENJE:

Sekcijo vodi:  IVAN MARTINJAK, Britof 215A,  tel. 041 621 116

V letu 2023 bomo organizirali naslednje pohode in planinske izlete:

Januar               Škofije – Hrvatini – Koper

Februar              Koper – Strunjan

Marec                Stari Tabor – Kokoš

April                   Pokljuka – planina Zajamnik

Maj                    Resovna – Šentjur

Junij                   Bohinj – Korita Mostnice

Julij                    Vršič – Sleme

Avgust               Sv. Lovrenc – Kozje

September        Trdinov vrh

Oktober             Ribnica – Sv. Ana

November         Blegoš

December         Strunjan – Sečovlje

BALINANJE :

Sekcijo vodita : MARJETA URBANČ, Britof  286, tel. 031 693 805  in

ANDREJ KERČ, Predoslje 120, tel. 2 041 179

V sezoni igramo ob torkih in petkih  od  16. do  19. ure. Ker pa smo odvisni od vremena, se večkrat dogovorimo za druge termine. Tekmujemo v ligi Starejših Gorenjske, udeležujemo se raznih turnirjev v ženski in moški konkurenci.

V tem letu si želimo, da se nam pri tej prijetni rekreaciji pridružijo tudi mlajši člani našega društva.

ROČNA  DELA :

Sekcijo vodi : ANDJELINA ŠPEHAR, Britof 325, tel. 041 316 626

Na skupnih delovnih srečanjih bomo ustvarjale vsak torek  od  17.  do  19. ure v društveni sobi.

NORDIJSKA HOJA :

Sekcijo vodi: JOŽICA ZELNIK, Predoslje 90A, tel. 070 702 148

V spomladanskem in jesenskem času je ob ponedeljkih v dopoldanskem času pod strokovnim vodstvom organizirana nordijska hoja.

TELOVADBA :

Sekcijo vodi : LIDIJA KOBAL, Predoslje 175, tel.  040 659 172

Članice društva imajo v Osnovni šoli Predoslje organizirano telovadbo vsak ponedeljek od  19.15 do 20.15 v avli šole, pod  strokovnim vodstvom fizioterapevtke.

TELOVADBA »GIBLJIVA STAROST«:

Sekcijo vodi: JOŽICA ZELNIK, Predoslje 90A, tel. 070 702 148

Vsako sredo od 18.15 do 19.15  je v Osnovni šoli Predoslje pod strokovnim vodstvom organizirana telovadba »gibljiva starost«.

PRSTOMET:

Sekcijo vodi: Avgust Horvat, Britof 376, tel. 040 163 376

Sekcija deluje v okviru ŠD Rokce. Vadbe potekajo v Športnem parku Britof ob ponedeljkih, sredah in petkih od 16. do 18. ure.

PIKADO:

Sekcijo vodi: Anton Borovnica, Britof 297, tel. 041 661 543.

Vadbe potekajo v Gasilskem domu Britof vsak četrtek od 10. do 12. ure.

PLAVANJE:

Plavanje je možno v dopoldanskih urah od torka do petka v pokritem bazenu Kranj po simbolični ceni 1,5 €.

KULTURNA  DEJAVNOST :

Sekcijo vodi : Vida Gorjanc, Predoslje  72, tel. 031 448 875

Kulturna sekcija pripravi program za zbor članov, družabna srečanja in praznovanja. Pri kulturnem programu nastopajo naši upokojenci in  upokojenke s pesmijo in recitacijo, pri družabnem programu pa dogodek popestri -Slavka Pirc z igranjem na harmoniko. Tudi v letu 2023 bomo organizirali ogled predstave v letnem gledališču Studenec.

HUMANITARNA  DEJAVNOST :

Pri humanitarni dejavnost posebno pozornost posvečamo predvsem našim bolnim članom. Občasno naše bolne člane obiščemo na domu in  v domovih ostarelih. Vsako leto starejše člane in  tiste, ki se zaradi bolezni in starosti ne morejo udeležiti ostalih srečanj, peljemo na poseben,  za njih pripravljen izlet. Ob koncu leta starejše in bolne člane obdarimo in jim zaželimo zdravo prihajajoče leto.

SREČANJA :

Člani  našega društva  se lahko udeležijo Srečanja upokojencev Gorenjske.

SODELOVANJE  S  KS, KUD, PGD, PZDU, ZDUS :

Zelo radi se udeležimo tudi praznovanj in raznih prireditev ter dogajanj pri drugih dejavnostih v  KS.

Na povabilo tudi radi sodelujemo z delom ali z razstavo svojih del, katere izdelujejo naši upokojenci sami.

OSTALE  INFORMACIJE :

– Uradne ure so vsak prvi torek v mesecu  od  10.  do  11. ure.

– Vse informacije so vam na voljo tudi na spletni strani:  https://du-bp.si/

– 10% popusta  pri bivanju v hotelu Delfin v Izoli – s člansko izkaznico.

– Priporočamo  in naprošamo, da zdravi in vitalni člani po svoji moči obiščete in mogoče tudi kaj pomagate svojim bolnim in nemočnim prijateljem.

ČLANICAM IN ČLANOM DRUŠTVA ŽELIMO V LETU 2023 VELIKO ZDRAJA, SREČE IN VSE DOBRO.

Predoslje, december 2022                                                               Upravni odbor Društva upokojencev

Britof – Predoslje