Letni zbor članov

Po enoletnem premoru smo se 5. maja 2022 ponovno srečali na letnem zboru članov našega društva. Letnega zbora se je udeležilo preko 180 članov. Pregledali smo poslovanje društva v letu 2021, predsednik Miro Zelnik je predstavil program društva  in finančni plan za leto 2022. Opravili smo tudi volitve v organe društva. Za novega predsednika je bil soglasno izvoljen Anton Borovnica, za novo blagajničarko pa Jana Žibert. Prejšnjemu predsedniku Miru Zelniku in Angelci Zelnik smo se zahvalili za dolgoletno in zelo predano delo na funkciji predsednika in blagajničarke. Na zboru smo podelili tudi tri velike in eno malo plaketo. Velike plakete so prejeli: Miro Zelnik, Anica Bertoncelj in Peter Globočnik, malo plaketo pa Jožica Zelnik. Zbor smo zaključili s kulturnim programom in pogostitvijo.