O članstvu

Število naših članov je okoli 500. V društvo so včlanjeni upokojenci iz vasi Britof, Predoslje, Suha in Orehovlje. Imamo pa tudi kar nekaj članov iz drugih krajev.

Letna članarina za leto 2021 znaša 10 €. Enak znesek članarine je upravni odbor društva določil tudi za leto 2022.