Kulturna dejavnost

Sekcijo vodi Vida Gorjanc, tel. 031 448 875.

Kulturna sekcija pripravi program za letni zbor članov in razna praznovanja. Naši člani se udeležujejo tudi literarnih srečanj Gorenjske. Vsako leto si ogledamo predstavo v letnem gledališču Studenec.