O društvu

Društvo upokojencev je bilo ustanovljeno leta 1953. Društvo je v začetku delovalo v raznih oblikah, kot podružnica, pa koordinacijski odbor in podobno. Leta 1987 smo postali samostojno društvo z imenom Društvo upokojencev Predoslje. V društvo so včlanjeni upokojenci iz vasi Britof, Predoslje, Suha in Orehovlje. Ker največ članov prihaja iz Britofa, se je po sklepu zbora članov leta 2013 društvo preimenovalo v Društvo upokojencev Britof – Predoslje. Društvo je včlanjeno v Zvezo društev upokojencev Slovenije in v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske.

Društvo je zelo dejavno v različnih sekcijah, posebno skrb pa namenjamo starejšim članom, ki jih vsako leto ob zaključku leta obdarimo, za rojstni dan jim pošljemo čestitko, ob okroglih jubilejih (80 in 90 let) pa jih povabimo na kosilo. Bolne obiskujemo na domu in v domovih za ostarele.

Zelo dobro sodelujemo tudi KS Britof in KS Predoslje.

Društvo ima pisarno v prostorih Kulturnega doma Predoslje.

Uradne ure: vsaka prva sreda v mesecu od 10. do 11. ure v pisarni Kulturnega doma Predoslje.