Telovadba

Sekcijo telovadba vodi Lidija Kobal, tel. 040 659 172.

Organizirana telovadba pod vodstvom fizioterapevtke poteka vsak ponedeljek od 19.15 do 20.15 v prostorih Osnovne šole Predoslje.

Gibljiva starost: sekcijo vodi Jožica Zelnik, tel. 070 702 148

Telovadba za moške in ženske  »gibljiva starost« je pod strokovnim vodstvom organizirana vsako sredo od 18.15 do 19.15 v prostorih OŠ Predoslje.

telovadba