Organi društva

Predsedstvo:
Tone Borovnica, predsednik
Miro Zelnik, podpredsednik
Anica Bertoncelj, tajnica
Jana Žibert, blagajničarka

Upravni odbor:
Tone Oblak
Vera Dolenc
Zofka Kokalj
Dragica Logar
Mira Čimžar
Cilka Oblak
Marija Flisar
Jožica Zelnik
Andjelina Špehar
Lidija Kobal
Ivo Bajec
Matjaž Bogataj

Nadzorni odbor:
Ivan Furlan, predsednik
Anica Grmič, član
Vera Dolenc, član

Častno razsodišče:
Cilka Oblak, predsednica
Elica Šipec, član
Jožica Zelnik, član